Historia

Skola sedan 1865


Transtrands skola i Likenäs har funnits länge. 


Det var först efter att kommunen beslutat lägga ner den kommunala verksamheten som den år 2007 blev friskola.

Friskolan drivs nu av en ekonomisk förening, bestående av en styrelse som väljs i demokratiskt anda på det årliga årsmötet.


Inför 150-års jubileumet sammanställde Torleif Syffe ett kompendium, med skolans historia.
© Copyright. All Rights Reserved.