Om skolan

Transtrands Friskola - en skola för alla


Transtrands Friskola är en byskola med inriktningen kultur- & aktivt friluftsliv.

Vi ser fördelen med mindre klasser, då barnet blir sett och bekräftat.


Lärarna ges bättre förutsättningar att möta varje elev på individuell nivå och alla elever får chans att utvecklas i sin egen takt.


© Copyright. All Rights Reserved.